پترائوس احتمال جانشینی متیس را رد کرد

به گزارش روز دوشنبه تارنمای خبری نشریه هیل، وی یادآور شد که دیدگاه هایش در زمینه امور خارجی، هم تراز با نقطه نظرات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه نیست. 
پترائوس در مورد احتمال جانشینی «جیمز متیس» وزیر دفاع سابق آمریکا گفت: تصور می کنم که باید در زمینه مسائل سیاسی با ترامپ هم مسیر بود و مطمئن نیستم که چنین چیزی، وجود خارجی داشته باشد.
وی که در دوران رئیس جمهوری «باراک اوباما» به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خدمت کرده است، تاکید کرد که حتی نمی تواند بازگشت به دولت در این موقعیت زمانی را تجسم کند. 
متیس به تازگی در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاستن از شمار این نیروها در افغانستان، از منصب وزیر دفاع آمریکا کناره گیری کرد و در نامه استعفای خود یادآور شد که ترامپ مستحق داشتن وزیری در حوزه دفاعی است که از دیدگاه واحدی با دیدگاه وی برخوردار باشد. 
سخنان روز دوشنبه پترائوس در مورد خدمت در دولت ترامپ با سخنان وی در سال ۲۰۱۷ قیاس می شود.
وی در آن سال گفته بود که مایل است در دولت ترامپ تحت شرایطی خاص خدمت کند.
پترائوس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ رئیس سیا بود؛ اما پس از لو رفتن رابطه جنسی اش با یک خانم و گمراه کردن اف بی آی در مورد ماهیت این رابطه، از آن سمت کناره گیری کرد. 
وی از تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت: طرح این پرسش پس از ۱۷ سال جنگ، غیرمنطقی نیست که آیا این بهترن راه است. 
وی افزود: این لزوما به معنای موافقت من با تصمیمات اخیر نیست، اما صادق باشیم، ما هنوز از جزئیات این تدبیر چیزی نمی دانیم. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.