وضعیت درآمدی استان تهران در هشت ماهه ابتدایی سال ۹۷

در جدیدترین گزارشی که از وضعیت درآمدی استان تهران در هشت ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده، مالیات اصلی‌ترین منبع درآمدی پایتخت به شمار می‌رود. به گزارش اخلاق نیوز به ...