تصدی غیر شرعی مناصب یک ظلم اجتماعی است/ مراد از

تصدی غیر شرعی مناصب یک ظلم اجتماعی است/ مراد از شرک در قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر مشروح جلسه سی و چهارم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛ مقدمه فرهنگ یک نظام ارزشی است که ...
تفاوت حق کیفر و حق نهی از منکر/ حق کیفر

تفاوت حق کیفر و حق نهی از منکر/ حق کیفر دادن از فروع ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر مشروح جلسه سی و سوم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛ مقدمه فرهنگ یک نظام ارزشی است که ...
دوره «کرسی فقه اباضی» برگزار می شود

دوره «کرسی فقه اباضی» برگزار می شود

به گزارش اخلاق نیوز به نقل از مهرنیوز، دوره «کرسی فقه اباضی» با حضور  مصطفی باجو؛ استاد مدعو از  کشور تونس به زبان عربی و فرانسه در شهرهای تهران  و قم ...