فاقد تصویر شاخص

چاقی؛ معضلی برای سلامت جسم و روان

به گزارش ایسنا، وقتی افراد بیش از مقدار مورد نیاز کالری دریافت کنند، بدن آنها این مازاد کالری را به صورت چربی ذخیره می‌کند. یک کیلو چربی اضافه برای اکثر ...