اطلاعیه سازمان هواشناسی در مورد وضعیت هوا در هفته آخر دی