فاقد تصویر شاخص

حریم درجه یک نقش جهان اصفهان با خاک یکسان می‌شود

در حالی که در روزهای اخیر، احداث خیابانی ۱۴ متری در حریم درجه یک میدان نقش جهان حاشیه ساز شده، این سوال پیش می‌آید که به لحاظ فنی، طرح احداث ...