اظهار تاسف ایران برای وزیر خارجه انگلیس

اظهار تاسف ایران برای وزیر خارجه انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد :اظهارات وزیر خارجه انگلیس عجولانه، نادرست و نوعی دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل است.  به گزارش اخلاق نیوز به نقل از ...