هاشمی به دلیل درگیری لفظی با سالاری جلسه علنی شورا را ترک کرد

به دلیل جدال لفظی بین محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و سالاری عضو شورای شهر تهران، هاشمی صحن علنی شورا را ترک کرد. به گزارش فارس، در صد و ...

هاشمی به دلیل درگیری لفظی با سالاری جلسه علنی شورا را ترک کرد

به دلیل جدال لفظی بین محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و سالاری عضو شورای شهر تهران، هاشمی صحن علنی شورا را ترک کرد. به گزارش فارس، در صد و ...