اعتراض کارگران سایت‌های ضدعفونی بندر امام خمینی مقابل دفتر نماینده

تعدادی از کارگران سایت های ضد عفونی تانکرهای نفتی در بندر امام خمینی، در اعتراض به صدور مجوز راه اندازی سایت جدید در پایانه حمل و نقل، شامگاه سه شنبه ...

اعتراض کارگران سایت‌های ضدعفونی بندر امام خمینی مقابل دفتر نماینده

تعدادی از کارگران سایت های ضد عفونی تانکرهای نفتی در بندر امام خمینی، در اعتراض به صدور مجوز راه اندازی سایت جدید در پایانه حمل و نقل، شامگاه سه شنبه ...