تجمع جمعی از کارگران تهرانی مقابل مجلس

صبح امروز جمعی از کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات کارگری شدند. به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی ...

تجمع جمعی از کارگران تهرانی مقابل مجلس

صبح امروز جمعی از کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات کارگری شدند. به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی ...