فاقد تصویر شاخص

بدرفتاری زندان‌بانان تگزاسی با مهاجران معترض

به گزارش اخلاق نیوز به نقل از ایسنا، این پناهجویان در اعتراض به رفتارهای زندان‌بانان و رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان اعتصاب غذا کرده بودند اما مأموران با رد کردن لوله‌های ...