عناوین روزنامه‌های امروز

عناوین روزنامه‌های امروز

عناوین روزنامه های امروز

عناوین روزنامه های امروز

با اشاره به بیانات اخیر رهبری، هاشم زائی: برخورد عادلانه

با اشاره به بیانات اخیر رهبری، هاشم زائی: برخورد عادلانه و ورود بی‌طرفانه اقتدار نیروی انتظامی را نشان می‌دهد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اگر پلیس عادلانه عمل کند و بی‌طرفانه به مسائل ورود داشته باشد و همیشه برای برخورد با تخلف‌ها آماده باشد، مردم ...