۹۷-۱۰-c07-1298.jpg

ایرانیان متساهل‌ تر شده اند

بخش‌هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر شده است. به گزارش جماران، این طرح که موج اول آن در سال ۱۳۸۴ توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) ...