برخورد خودروی کترینگ با بال هواپیما در فرودگاه مهرآباد