ترخیص کالا سرعت گرفت

ترخیص کالا سرعت گرفت

همزمان با مشکلات فعالان اقتصادی درمورد ترخیص کالا و چالش رسوب برخی کالاهای مهم در گمرکات اصلی، متولیان امر دو تصمیم جدید را در دستور کار قرار دادند. به گزارش ...