۹۷-۱۰-c03-118.jpg

ترددهای بی‌مجوز در مرکز تهران از معافیت جریمه‌ای خارج شدند؟

 اولین سکانس از طرح ترافیک ۹۸ قابل رویت شد. این سکانس نمایی از ترکیب هفت اقدام و پیشنهاد برای اصلاح نواقص نسخه سال ۹۷ ترافیک است که برخی از آنها ...