۵۵۳۰۹۶_۴۳۹.jpg

برگزیت و دردسرهای بی پایان ترزا می

  «ترزا می» هر چند توانست رای اعتماد شکننده ای را در حزب محافظه کار کسب کند اما دورنمای تصویب توافق برگزیت در مجلس عوام انگلیس به علت انتقادات تند ...