ظریف: چرا افتخارات ملی را با نام «ترکمانچای» می‌نامید؟

ظریف: چرا افتخارات ملی را با نام «ترکمانچای» می‌نامید؟

وزیر امور خارجه با بیان این که برجام توانست آمریکا را در دنیا منزوی کند گفت: چرا افتخارات ملی را با نام ترکمانچای می‌نامید؟ به گزارش اخلاق نیوز به نقل ...