سعودی، ترکیه و اردن کانون تبلیغات ضد عراقی در فیسبوک هستند

 مرکز رسانه های دیجیتال عراق اعلام کرد که بر اساس بررسی های انجام شده، کشورهای سعودی، ترکیه و اردن کانون بیشترین تبلیغات تخریبی و انتشار اخبار کذب علیه عراق در ...