ترکیه و روسیه خواهان تشکیل سریع کمیسیون قانون اساسی سوریه هستند

وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در پایان دیدار با همتای روس خود در باکو ، اعلام کرد که ترکیه و روسیه خواهان تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون قانون اساسی ...