بغداد سفیر ترکیه را فراخواند

در اعتراض به ادامه نقض حریم هوایی عراق، بغداد سفیر ترکیه در این کشور را به وزارت امور خارجه فراخواند. برغم انتشار گزارش های متعدد دست کم در 15 ماه ...