گردشگری فضایی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود

شرکت "ویرجین گلکتیک" اظهار کرده است که گردشگر فضایی این شرکت گامی دیگر رو به جلو برمی‌دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، "ریچارد برانسون" بنیانگذار شرکت "ویرجین گلکتیک"(Virgin ...