چالش جذاب شرکت تسلا شروع شد / سیستم کامپیوتری ماشینتان

چالش جذاب شرکت تسلا شروع شد / سیستم کامپیوتری ماشینتان را هک کنید و یک خودرو مدل ۳ هدیه بگیرید

شرکت تسلا یک چالش جدید و جذاب برای کاربران خود معرفی کرده است. بر اساس این چالش در صورتی که کاربران بتوانند سیستم کامپیوتری ماشینشان را هک کنند یک خودرو ...