یک روانشناس اجتماعی: وام ازدواج به مثابه یارانه بی‌تاثیر است

وام ازدواج یکی از حمایت‌های دولت برای ازدواج جوانان است که به دلیل کم و ناچیز بودن مبلغ آن نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از هزینه‌های ازدواج را پوشش دهد. هر ...