به گفته وزیر صنعت تولید خودرو رو به افزایش است

سازوکار حمایت ۱۲ هزار میلیاردی دولت از خودروسازان / دولت نمی‌تواند کمک بلاعوض کند

قررا است دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت کند که هنوز محل تامین این میزان نقدینگی مشخص نیست. آیا دولت می‌خواهد با چاپ پول، تورمی دیگر ...
به گفته وزیر صنعت تولید خودرو رو به افزایش است

سازوکار حمایت ۱۲ هزار میلیاردی دولت از خودروسازان / دولت نمی‌تواند کمک بلاعوض کند

قررا است دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت کند که هنوز محل تامین این میزان نقدینگی مشخص نیست. آیا دولت می‌خواهد با چاپ پول، تورمی دیگر ...