۴ نقد به طرح «سفر ارزان به مناطق آزاد»

 «گردشگران مناطق آزاد تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند»؛ این خبری است که از چندی پیش در رسانه‌های گوناگون منتشر شده بود. خبری که البته در ابتدا جزئیات دقیقی از ...