ابوالقاسم سرحدی زاده: کسانی که بحث قرارداد موقت را پیش کشیدند، زیرآب قانون کار را زدند

یک دولتمرد سابق بر این باور است که امروز کارگران باید تمرکز بیشتری را بر تشکل‌یابی و افزایش قدرت چانه‌زنی بگذارند؛ در غیر این صورت شکست‌شان قطعی است. به گزارش ...

ابوالقاسم سرحدی زاده: کسانی که بحث قرارداد موقت را پیش کشیدند، زیرآب قانون کار را زدند

یک دولتمرد سابق بر این باور است که امروز کارگران باید تمرکز بیشتری را بر تشکل‌یابی و افزایش قدرت چانه‌زنی بگذارند؛ در غیر این صورت شکست‌شان قطعی است. به گزارش ...