«سیامند رحمان»قوی‌ترین مرد معلول جهان از بیمارستان مرخص شد،سیامند رحمان،فارس،ارومیه