«محمد عبدالسلام»: بخش‌هایی از یمن در اشغال انگلیس،عربستان و امارات است،یمن،انگلیس،عربستان سعودی،سازمان ملل