« هر مسجد یک خانه» طرحی بسیار قابل دفاع است/جمع‌آوری کمک‌های مردمی به صورت هدفمند،فرماندار پیرانشهر،فارس،ارومیه