۱۲ اتفاقی که بعد از آخرین قهرمانی لیورپول در لیگ رخ داد!