3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری و آبخوان‌داری تصویب شد،جلال محمودزاده،فارس،ارومیه